• Kedi sahiplenmek için ilanlar sayfasını incelemelisiniz.
 • Sorularınız için Ansiklopedi sayfasını inceleyebilirsiniz.

Feline Panlökopeni (Tıbbi)

16 Ağu, 2015

Feline Panlökopeni (Tıbbi)

TEMEL KAVRAMLAR

TANIM

Feline Panlökopeni (Tıbbi) kedilerin akut, enterik, viral enfeksiyonudur; ani başlangıç, yaşamsal depresyon, kusma, ishal, şiddetli dehidratasyon ve yüksek mortalite ile karakterizedir.

PATOFİZYOLOJİ

Etken ajan FPV, sadece mitotik hücreleri enfekte eder ve hızlı bölünen hücrelerin akut hücre sitolizine neden olur. Kedilerde Gençlik Hastılığı – Feline Panlökopeni (Tıbbi) açıklaması kaynak olarak belirtilmektedir.

ETKİLENEN SİSTEMLER

 • Hemik/Lenfotik/İmmun—ciddi pan- lökopeni; timus atrofisi
 • Gastrointestinal—jejunum ve ileum kript hücreleri hasar görür; ishal ve kusma ile birlikte akut enterit; zayıf besin absorps- iyonu, dehidratasyon ve sekonder bak- teriyemi ile birlikte kısa, keskin olmayan villiisler
 • Üreme sistemi—rahim içinde enfeksiyon fetal ölüme, fetal rezorpsiyona, abortusa, ölü doğuma veya fetal mumifikasyona neden olur
 • Sinir sistemi ve oftalmik—yeni doğan yavru kedilerde, hızlı bölünen serebellar ve retinal granüler hücreler hasar görür; ataksi ile birlikte serebellar hipoplazi ve retinal displazi

GENETİK

Yok

INSIDANS/PREVALENS

 • Aşılanmamış popülasyon—en ciddi ve en önemli kedi enfeksiyöz hastalığı
 • Rutin aşılama—hastalığın hemen hemen tam kontrolü
 • Aşırı bulaşıcı
 • Vinıs yüksek derecede stabildir; konta- mine çöplüklerde yıllarca yaşayabilir

COĞRAFİK DAĞILIM

Aşılanmamış populasyonda dünya çapında görülmektedir.

ÖZELLİKLER

Kedilerde Gençlik Hastılığı - Feline PanlökopeniTürler

 • Kedi ırkları—hem domestik hem ekzotik
 • Köpek ırkları—yakın derecede ilişkili canine paıvovirüs yatkınlığı; bazı ekzotik canidaeler FPV enfeksiyonuna duyarlıdır
 • Mustiladae—özellikle vizon; yatkındır
 • Procyonidae—rakum ve coatimundi; yatkındır

Irk Yatkınlığı

Yok

Ortalama Yaş ve Aralık

 • Aşısız ve daha önce maruz kalmamış kediler herhangi bir yaşta; pasif olarak geçen maternal immunite kaybolduğunda enfekte olabilirler
 • 2-6 aylık yavru kediler—ciddi hastalık geliştirme yatkınlığı en fazla olanlar
 • Yetişkinler—sıklıkla hafif veya sub- kliniksel enfeksiyon

Baskın Cinsiyet

Yok

BELİRTİLER

Öyküdeki Bulgular

 • Yakın zamanda etki altında kalma hikayesi (örn. barınaklar)
 • Yeni edinilmiş yavru kedi
 • Plastalık hikayesi olan barınaktan 2-4 aylık yavru kedi
 • Aşı hikayesi olmaması veya en son aşı zamanı <12 haftalık iken
 • Ani başlangıç, kusma, ishal, depresyon ve tam anoreksi
 • Hayvan sahibi zehirlenmeden şüphelenebilir
 • Kedi bulunmadan önce 1 gün veya daha fazla oltadan kaybolmuş olabilir
 • Kedi kafasını su kabına veya yemek tabağına uzatır, ama yemez ve içmez

Fizik Muayene Bulguları

 • Depresyon—hafif-ciddi şiddet aralığında
 • Tipik “panlökopeni vücut duruşu”—ster- num ve çene yüzey ile temastadır; ayaklar vücudun altındadır ve skapula sırtın yukarısına yükselmiştir
 • Dehidratasyon—aniden oluşur; ciddi olabilir
 • Kusma, ishal olabilir
 • Vücut sıcaklığı—erken evrelerde genelde hafif-orta şiddetli ateş; etkilenen kedi çok kötüleşince ciddi şekilde subnormal hale gelir
 • Abdominal ağrı—palpasyonda farkedilir
 • İnce bağırsak—ya şişmiş ya hortum şeklinde ya da gloksid
 • Subklinik veya hiç klinik belirti olmadan hafif enfeksiyon; özellikle yetişkinlerde
 • Serebellar hipoplazi kaynaklı ataksi— yavru köpekler rahim içinde veya yeni doğan döneminde enfekte olurlar; belirtiler 10-14 günlük iken farkına varılır ve hayat boyu devam eder; hipermetri; dismetıi; geniş kaideli tutanak ile dümen “kuyruk inkordinasyonu” uyanık; ateşsiz ve diğer yandan bazen normal; bazen retinal displazi görülebilir

NEDENLER

FPV

 • Küçük, tek sarmallı DNA virüsü
 • Tek antijenik serotip
 • Canine parvoviriis tip 2 ve vizon enterit virüsü ile olası antijenik çapraz reaktivite
 • Çevresel faktörlere, ısıya ve dezenfektanlara karşı aşırı dirençli
 • Replikasyon için mitotik hücre gereklidir

RİSK FAKTÖRLERİ

 • İnce bağırsak kript hücrelerinin mitotik aktivitesini artıracak herhangi bir durum— intestinal parazitler; patojenik bakteriler
 • Sekonder veya birlikte enfeksiyonlar— viral üst solunum yolu enfeksiyonu
 • Yaş—2-6 aylık yavru kediler daha ciddi şekilde etkilenmeye yatkındırlar

TANI

PATOLOJİK BULGULAR

Makroskopik

 • Sert kıllar
 • Şiddetli dehidratasyon
 • Kusma ve ishal belirtileri
 • Ödematöz ve şiş ince bağırsak
 • Timik atrofi
 • Jelatinöz veya sıvı kemik iliği
 • Rahim içi enfeksiyon— serebellumun makroskopik hipoplazisi

HASTA TAKİBİ

 • Hidratasyon ve elektrolit dengesini yakından izleyin
 • İyileşme olana kadar her gün veya en azından iki günde bir TKS (Tam Kan Sayımı) izleyin
 • İyileşen kediler FPV enfeksiyonuna karşı immunite kazanırlar ömür boyu ve aşılanmaya ihtiyaç duyulmaz KORUNMA/KAÇINMA
 • Kontamine olmuş çevre (örn. kafes, yer, besinler ve tabaklar) 1:2 dilüsyonda çamaşır suyu ile dezenfekte edilmelidir
 • FPV birçok ticari dezenfektanlara karşı dirençlidir

Aşılar

 • Yavaı kedilerin MLV veya inaktif aşılar ile rutin aşılanması tamamen koruyucudur
 • İmmunite—uzun dönemli, muhtemelen yaşam boyu
 • Yavru kediler—8-10 haftalık iken aşılayın; sonra 12 haftalık iken, maternal geçişli immunite bittiği zaman
 • Aşı tekrarı—1 yıl sonra; tam immunite sağlamak amacıyla 3 yıl ara ile tekrarlayın

OLASI KOMPLİKASYONLAR

 • Kronik enterit—fungal veya diğer nedenler
 • Teratojenik etki (serebellar hipoplazi, yaşam boyu ataksi ile sonuçlanır)—fetüsün virüs enfeksiyonu
 • Şok ve diğer komplikasyonlar—ciddi dehidratasyon ve elektrolit dengesizliği BEKLENEN SEYİR VE PROGNOZ
 • Birçok vaka akuttur; sadece 5-7 gün sürer
 • Şayet akut hastalık sırasında ölüm gerçekleşmez ise, iyileşme genelde hızlı ve komplikasyonsuzdur; hastanın kilolarını geri alması ve vücut kondüsyonunun sağlanması uzun haftalar sürer. Kedilerde Gençlik Hastılığı – Feline Panlökopeni (Tıbbi) açıklaması kaynak olarak belirtilmektedir.
 • Akut hastalık sırasında prognoz tehlikelidir; özellikle toplam lökosit sayısı <2000 hücre/dL ise

EK BİLGİ

EŞLİK EDEN DURUMLAR

Kedi rinotrakheitisi ve kedi calicivirus enfeksiyonu dahil, viral üst solunum yolu enfeksiyonu. Kedilerde Gençlik Hastılığı – Feline Panlökopeni (Tıbbi) açıklaması kaynak olarak belirtilmektedir.

YAŞA BAĞLI FAKTÖRLER

 • Klinik—genellikle yavru kedilerin hastalığıdır
 • Subklinik—genellikle yetişkinler

ZOONOTİK POTANSİYEL

Yok

GEBELİK

 • Aşısız hamile kediler enfeksiyon için yüksek risklidirler
 • Fetüsler hemen hemen her zaman ölümcül veya teratojenik etkiler ile birlikte enfekte hale gelirler; erkek subklinik enfeksiyona sahip olsa dahi
 • Fetal rezerpsiyon, düşük, fetal mumi- fikasyon, ölü doğum veya güçsüz, zayıflayan yavru kedi doğumu
 • Yavru kediler hareket ettiği zaman serebellar hipoplazi nedeniyle ataksi gösterirler

EŞ ANLAMLILAR

 • Feline distemper
 • Feline viral enterit
 • Feline parvovirus enfeksiyonu KISALTMALAR
 • FeLV – feline leukemi virüsü
 • FPV = feline parvovirüs
 • MLV = modifiye canlı virüs

Önerilen Kaynaklar

Barr MC, Olsen CW, Scott FW. Feline viral diseases. In: Ettinger SJ, Feldman EC, eds. Veterinary internal medicine. Philadelphia: Saunders, 1995:409-439- Elston T, Rodan I, Flemming D, et al. 1998 report of the American Association of Feline Pıactitioners and Academy of Feline Medicine Advisory Panel on feline vaccines. J Am Vet Med Assoc 1998;212:227-241.

Greene CE. Feline panleukopenia. In: Greene CE, ed. Infectious diseases of the dog and cat. 2nd ed. Philadelphia: Saunders, 1998:52-57.

Pollock RVH, Postorino NC. Feline panleukopenia and other enteric viral diseases. In: Sherding RG, ed. The cat: diseases and clnical management. New York: Churchill Livingstone. 1994:479- 487.

Danışman Kaynak Fred W. Scott Danışman Editör: Stephen C. Barr FELİNE PANLÖKOPENİ
 

Exotic Shorthair Kulübü
Yönetim Kurulu Başkanı
Mert Eden

 

Veteriner hekimlerce kedi bakım, sağlık, aşı, eğitim, yetiştiricilik veya hastalıklarla ilgili ihtiyacınız olan tüm bilgilere Kedi Ansiklopedisi sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Kedi ilanlarını gördünüz mü? Bu alanda sponsorlu ilanlar yayımlanmaktadır.

Yeni kedi ilanlarını gördünüz mü? Bu alanda en yeni kedi ilanları paylaşılmaktadır.

Avatar

Exotic Shorthair